بیانیه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه در محکومیت رژیم صهیونیستی

بار دیگر مسلمانان جهان شاهد وحشی گری و جنایات رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی بودند که با خوی وحشی گری خود زنان و مردان و کوکان بی دفاع را در سکوت جوامع باصطلاح حقوق بشری به خاک و خون کشیدند، اینان مانند درندگانی ظالم حتی به بیماران و مجروحان نیر رحم نکرده و با وقاحت انسانیت را نیز زیر پا نهاده اند.

این نسل کشی و جنایات جنگی رژیم سفاک صهیونیستی در حق مسلمین جهان باعث تاسف است.

کارشناسان و کارکنان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه ضمن اعلام همبستگی خود با ملت مظلوم فلسطین، عمیق‌ترین مراتب همدردی را با ملت مقاوم فلسطین به ویژه خانواده‌های شهدای این جنایت ابراز می دارد و  این جنایت عظیم رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم می نماید.

«روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه»