دیدار هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با مدیر کل محترم بازرسی استان کرمانشاه

  • در روز چهارشنبه به تاریخ 22 شهریور 1402 هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با مدیر کل محترم بازرسی استان کرمانشاه دیدار کرد
  • در این دیدار آقای محمدی ریاست مرکز کارشناسان عنوان کرد: در روند فعلی متاسفانه بعضی از ادارات به دلایل واهی از جمله اینکه در دستورالعمل ارجاع کار داخل آن اداره عنوان گردیده ارجاع کار می بایست از طریق کانون انجام گیرد که این موضوع با توجه به تشکیل قانونی مجموعه مرکز کارشناسان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لذا از دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی تقاضای تنویر موضوع به ادارات ذیربط شدند.
  • مدیر کل محترم سازمان بازرسی در پاسخ ضمن تایید سخنان آقای محمدی عنوان نمود؛ با هرگونه مصادیق ارجاع ناعادلانه کارشناسی و رانت مقابله خواهد نمود و در ادامه افزودند: موضوع پیرو مکاتبات قبلی به ادارات زیر ربط مجدداً اعلام و پیگیری خواهد شد.