شروع ارزیابی پایان دوره کارآموزان ورودی 99

شروع ارزیابی پایان دوره کارآموزی ویژه کارآموزان ورودی 1399

 

کاراموزان محترم تمامی رشته های کارشناسی که ورودی سال 1399 می باشند با دارا بودن شرایط ذیل جهت ارزیابی شفاهی پایان دوره مجاز اعلام خواهند شد:
1- حضور در جلسات آموزش های عمومی
2- حضور در جلسات آموزش های تخصصی
3- قبولی در آزمون عمومی
4- پرداخت تمامی هزینه های کارآموزی
5- حضور در محاکم به مدت 10 ماه (5 محکمه هر محکمه 4 جلسه)
6- حضور نزد کارشناس سرپرست به مدت 12 ماه
7- تکمیل گزارشات کارآموزی و بارگذاری در پرتال کارآموزی
8- تایید گزارشات توسط کارشناس سرپرست و کمیته تخصصی
9- تکمیل ارزیابی حُسن عملکرد کارآموز توسط سرپرست کارآموزی

***

جهت ثبت نام برای ارزیابی کارآموزی از امروز به سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به آدرس www.23055.ir مراجعه نمائید.